Sunday, May 17, 2009

AKSHAY DAKE

सप्रेम नमस्कार ,
मी पुणेकर
पुणे तिथे काय उणे
या उक्तिनुसार खरेच पुण्यात कशाचीही कमी नाही ये।
या सांस्कृतिक वारसा असलेल्या पुण्याला डॉ विजय भाटकर, डॉ बाबासाहेब पुरंदरे , मन्गेश तेंडुलकर या सारख्या दिगज व्यक्तिनी पुण्याचे नाव लोकप्रियतेच्या शिखरावर नेउन ठेवले आहे। यामहाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असलेया पुणे शहरात मी राहत आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे।